Komentarze

Sesja rady miejskiej 27.10.2016 [video] — 5 komentarzy

 1. Szanowni Państwo,
  Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim większością rządzącą postanowiła ukarać Radnego – Klubu Radnych NASZA GMINA Pana Stanisława Maciaka i nie przyjęła Radnego do składu Komisji Rewizyjnej.

  Uprzejmie informuję, że po pierwsze – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) w art. 18a ust. 2 stanowi, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z kolei § 35 uchwały NR XLVII/334/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski, stanowi, że w skład Komisji rewizyjnej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz co najmniej po jednym przedstawicielu Klubów radnych.

  Po wtóre, rozpytani na tą okoliczność prawnicy zgodnie orzekli, że to klub radnych wskazuje swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej, a nie pozostała część radnych. Po odrzuceniu w formie uchwały przez Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim, kandydata Klubu Radnych NASZA GMINA – w Gminie Miejskiej Kalisz Pomorski nie działa Komisja Rewizyjna. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów i jest to nie tylko wymóg naszego Statutu, ale jest to imperatyw zawarty w ustawie o samorządzie gminnym.

  Dlaczego jest zapis ustawowy, to proszę sięgnąć do preambuły i prac związanych z ustawą o samorządzie gminnym, które zawierają, że w przeciwnym przypadku mniejszość w radzie nigdy nie byłaby reprezentowana w składzie komisji rewizyjnej. Bez znaczenia są tu jakiekolwiek uprzedzenia do radnego przez pozostałych radnych opcji rządzącej. Dziękuję. Janusz Garbacz

 2. Szanowni Państwo,
  w Kaliszu Pomorskim nadajemy Sokoły Kaliskie i obecnie jestem przekonany, że takiego Sokoła przez aklamację należy przyznać dla Pana Krzysztofa Wiśniewskiego.

  Pańska kamera zrobiła cuda. Przyznaję za moimi rozmówcami, że Ratuszowy REDAKTOR niemało mógłby się od Pana nauczyć (nie ta półka, nie ten poziom). Bezsprzecznie poziom dyskusji jest bardzo dobry, niezależnie od przynależności radnych. Dowiadujemy się zdecydowanie więcej, a pojawiające się wypowiedzi, które mają być jakimś tam – postępowaniem Ratusza – zapewne znajdą swój epilog. Dotyczy to m.in. wypowiedzi Burmistrza Pana Michała Hypkiego w sprawie przetwórni.

  W tym miejscu uprzejmie informuję, że Klub Radnych Nasza Gmina wystąpi do I Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy o zajęcie stanowiska. Ze swojej strony uprzejmie informuję, że w Zachodniopomorskim PSL nic się nie zmieniło, Prezesem był i jest Pan Jarosław Rzepa. Dziękuję. Janusz Garbacz

 3. Bardzo mi miło, że ktoś publicznie docenia moje wysiłki i w sumie niełatwą pracę. Mam jednak uwagę natury ornitologicznej. Wiele osób obserwując sokoła w locie (nawet przez lornetkę) – dochodzi do wniosku, że jest to tylko wrona. I również odwrotnie – w pobieżnej amatorskiej ocenie ptaki poślednie uznawane są za szlachetniejsze.

  Z moich prywatnych obserwacji przyrody wynika, że czasami mały krogulec przekonany o swojej niezwykłej zadziorności próbuje zaatakować dużego jastrzębia. Niestety prawie zawsze kończy się to źle dla krogulca.

 4. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadałem wynaturzenia Ratusza dotyczące firmy Salutario zawarte m.in. w „DEBATA NIE TYLKO O BUDŻECIE”, więcej: http://kaliszpom.pl/aktualnosci/12290/ będą miały swój epilog.

  W tym miejscu przypominam, że niektórzy nie rzucali oszczerstw tylko pracowali by inwestycja w Kaliszu Pomorskim została sfinalizowana.

  Reasumując, to dzięki uporowi władz samorządu sejmiku wojewódzkiego z Marszałkami: Panem Olgierdem Geblewiczem oraz Panem Jarosławem Rzepą została podjęta pozytywna ocena Komisji Europejskiej w zakresie przetwórstwa, a co za tym idzie w dniu jutrzejszym, tj. 24 listopada 2016 r. Zarząd Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego udzieli wsparcia Kaliskiej inwestycji dla Firmy SALUTARIO. Dziękuję. Janusz Garbacz

 5. Szanowni Państwo: człowiek przepełniony negatywnymi emocjami postrzega otoczenie zewnętrzne negatywnie i chce by było ono odbierane tak jak on uważa. W sprawie przetwórni w Kaliszu Pomorskim powiedziano dużo i zapewne jeszcze dalsze opinie w tym zakresie padną, m.in. – stanowisko zajmie Urząd Marszałkowski w Szczecinie

  Ze swojej strony mogę jedynie rzec, że nie widziałem, ani też nie słyszałem o osobach, które były przeciwne budowie przetwórni w Kaliszu Pomorskim. Osobiście darzę dużym szacunkiem WSZYSTKIE OSOBY, które przyczyniły się do sfinalizowania finansowania tejże inwestycji w Kaliszu Pomorskim. Z kolei Posła RP Pana Czesława Hoca darzę estymą (uznanie, szacunek, poważanie, mir).

  Proszę mi wybaczyć, ale słowa: łotrowskiego postępowania, świństewkom, itd. stanowią jedynie o poziomie mówcy – nie jest to mój poziom – stąd nie zamierzam na tej płaszczyźnie uskuteczniać narracji czy też polemiki.

  Mój mentor ks. Profesor onegdaj rzekł, że mniej godny człowiek przypisuje swoje negatywne przywary swoim adwersarzom.
  Informuję, że uprzednio, gdy byłem Naczelnikiem Transportu i obecnie, gdy jestem Etatowym Członkiem Zarządu zajmuję w Starostwie to samo biuro, a nie gabinet.

  Również nie budzą mnie mary w nocy by o godzinie 4:28 pisać kalumnie na Facebooku. Zawsze będę służył pomocą innym osobom oraz stał w obronie ludzi skrzywdzonych i tego nikt nie jest w stanie zmienić – również zwracałem się, zwracam się i będę się zwracał do wszystkich osób – po prostu przyzwoicie. Dziękuję. Janusz Garbacz

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>