Komentarze

Jak burmistrz z pszczelarzem wojował — 2 komentarze

 1. Szanowni Państwo – Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) – zasada wyrażająca się w tym, że osoba (fizyczna lub prawna), która zawarła w sposób ważny umowę, musi się z niej wywiązać (wykonać). Powyższa zasada jest podstawową wytyczną (fundamentem) rządzącą umowami cywilnoprawnymi w polskim systemie prawnym.

  Innymi słowy, jeżeli właściciel gruntu wydzierżawił jednej osobie swój grunt, to nie może w późniejszym okresie (w czasie trwania dzierżawy z pierwszym dzierżawcą) wydzierżawić tego gruntu drugiej osobie – gdyż taka umowa jest nieważna.

  Zupełnie niezrozumiałym jest zdarzenie, gdy właścicielem gruntu (wydzierżawiającym) jest osobą prawna korzystająca z zawodowej pomocy prawnej (radcy i adwokaci) i postępuje tak jak w zdaniu wyżej – subtelnie ujmując jest to nadużycie.

  Myślę, że Ratusz nie odrobił lekcji w zakresie wycinki drzew, pniaków pościnkowych i w tym miejscu odsyłam Państwa do artykułu – „Drakońskie opłaty i kary za wycięcie drzewa w Polsce”, w którym zawarłem swój komentarz z dnia 6 marca 2014 roku, więcej: https://kaliszpomorski.eu/drakonskie-oplaty-i-kary-za-wyciecie-drzewa-w-polsce/ . Dziękuję. Janusz Garbacz

 2. Szanowni Państwo, pszczoły też żądlą – w ostatnim akapicie artykułu Ratusza z dnia 28 października 2016 r. pt. „TAK” DLA PRZEWODNICZĄCEGO – źródło http://kaliszpom.pl/aktualnosci/tak-dla-przewodniczacego/ zawarta jest informacja – Zgodnie z ustaleniami prokuratora, skargę za niezasadną uznało dziewięcioro radnych. Natomiast troje z „Głosu Gminy” wstrzymało się od głosu, a drugie troje – wbrew faktom – stanęło po stronie skarżącego.

  Nic bardziej błędnego, gdyż postępowanie w tej sprawie prowadziła policja, a prokurator jedynie je zatwierdził.

  W dniu wczorajszym Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim uwzględnił w całości zażalenie Pana Kryspina Osińskiego i polecił prowadzenie postępowania w kierunku przestępstwa urzędniczego, gdzie wykazane zostało meritum, o którym pisałem powyżej w swoim komentarzu z dnia 11 grudnia 2016 r. (drugi akapit). Dziękuję. Janusz Garbacz

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>