Komentarze

Skrzyżowanie Dworcowa i Janowiecka – wąskie gardło nr 3 — 2 komentarze

  1. Szanowny Panie Krzysztofie, zgadzam się z Panem, że profil skrzyżowania drogi gminnej – ulica Janowiecka i drogi wojewódzkiej Nr 175 – ulica Dworcowa jest daleki od ideału i co dalej rzeczywiście przed wjazdem na ulicę Dworcową z ulicy Janowieckiej mamy przejście dla pieszych (znak poziomy P-10). Odcinek ulicy Janowieckiej pomiędzy przejściem dla pieszych a „linią warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów” (znak poziomy P-13) stanowią dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach oddzielone podwójną ciągłą (znak poziomy P-4) i tym miejscu z uwagi na bardzo złe parametry skrzyżowania każdy kierowca większego pojazdu nie ma szans i zmuszony jest do przejechania podwójnej ciągłej. Przypominam, że zgodnie z § 86 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.) znak P-4 „linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
    Janusz Garbacz

  2. Bardzo trafna uwaga – profil skrzyżowania po remoncie powoduje nie tylko zakłócenie w organizacji ruchu pod kątem pierwszeństwa przejazdu, ale również zmusza wszystkie większe pojazdy (w tym codziennie autobus przedszkolny) do łamania przepisów określonych znakami drogowymi, w tym przypadku poziomymi.

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>