Komentarze

Województwo środkowopomorskie – szanse i zagrożenia — Jeden komentarz

  1. Radni naszej gminy opowiedzieli się jednoznacznie za spójnością województwa zachodniopomorskiego. W dniu wczorajszym (30.03.2016) miało miejsce głosowanie w tej sprawie. Uchwała jest jakąś deklaracją samorządu o chęci pozostania w istniejących i niezmienionych strukturach województwa zachodniopomorskiego. Jest to czytelny głos przeciwko zmianom administracyjnym. Zgodna decyzja radnych z pewnością leży w interesie naszej gminy. Miejmy nadzieję, że głosy samorządowców będą brane pod uwagę przez dysydentów wyższego szczebla.

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>