Komentarze

Co dalej z inwestycjami? — 3 komentarze

 1. Z tematyką inwestycji zewnętrznych związana jest wiadomość z grudnia ub. roku, mówiąca o powstaniu na terenie gminy Kalisz Pomorski największej w Polsce farmy solarnej. Powierzchnia tej ogromnej inwestycji to ok. 100 ha. Wiadomość była cytowana przez różne media, także o zasięgu ogólnopolskim.

  W grudniu nie wypuszcza się newsów primaaprilisowych ale ten akurat taki charakter posiadał. Na jednej z ostatnich sesji rady miejskiej wystąpiłem z zapytaniem o tą inwestycję (Strona 10 protokołu). Zdziwienie było tym większe bo nikt z władz miasta oficjalnie o tym nie wiedział. Burmistrz wysnuł nawet takie przypuszczenie, że jeżeli lokalizacją był by teren poligonu to wtedy gmina nie jest stroną w postępowaniu i nie musi być o niczym informowana. W informacjach prasowych cytowana była poważna firma poważnego pana o nazwisku Kulczyk.

  Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, bo oficjalnie w okolicach Pomierzyna jakaś firma chce wybudować mniejszą farmę solarną o pow. kilku lub kilkunastu hektarów. Jednak są to absolutnie 2 różne sprawy.

  Konkluzja z tej informacji jest taka – nawet gdyby doszło do takiej gigantycznej inwestycji, to pracy raczej z tego nie będzie.

 2. Szanowni Państwo:
  1. W dniu 22 listopada 2012 r. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, na której podjęto uchwałę Nr XXXII/220/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, na mocy której zezwolono Panu Burmistrzowi, na jego wniosek, na sprzedaż działki Nr 29/75 przy ulicy Przemysłowej, która została przeznaczona pod budowę Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą. Stacji Kontroli Pojazdów nie ma do dzisiaj. Więcej; http://bip.kaliszpom.pl/unzip/kaliszpom_3585/UCHWALA_2012_220_32.pdf
  2. W dniu 31 października 2013 r. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, na której podjęto uchwałę Nr L/350/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w gminie Kalisz Pomorski. W podjętej uchwale określono okres dzierżawy na 30 lat. Obecnym wówczas Radnym Pan Burmistrz tłumaczył, że tryb (sesja nadzwyczajna) wyznacza potrzeba chwili, gdyż do końca 2014 roku powstanie zakład zatrudniający około 60-70 osób. Obiecanego zakładu też nie ma. Więcej; http://bip.kaliszpom.pl/unzip/kaliszpom_4114/07_11_2013_12_51_46UCHWALA_2013_350_50.pdf
  3. W dniu 7 listopada 2014 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej wieńcząca kadencję 2010-2014, na której głos zabrał Pan Poul Booth – przedstawiciel firmy produkującej dachy fotowoltaiczne zapewniając, że do końca grudnia 2014 roku, firma przedstawi szczegółową ofertę inwestycyjną wybudowania w Kaliszu Pomorskim nowego zakładu.
  Więcej; http://www.kaliszpom.pl/aktualnosci/pokaz/2484.dhtml
  4. Wg informacji zawartej w „SŁONECZNA TECHNOLOGIA W KALISZU POMORSKIM” z dnia 2014-12-19 – Cykl postawienia i uruchomienia ich zakładu w Kaliszu Pomorskim potrwa 18 miesięcy, a zatrudnienie znajdzie w nim ok. 70 osób – informuje burmistrz Michał Hypki. Więcej; http://www.kaliszpom.pl/aktualnosci/pokaz/2575.dhtml
  oraz w „Geodeci wymierzyli działkę pod fabrykę ogniw”. Więcej; http://www.kaliszpom.pl/aktualnosci/pokaz/2644.dhtml
  5. W „Zadaj pytanie Burmistrzowi”, w odpowiedzi na pytanie Nr 15, odpowiedź Pana Burmistrza brzmi: – Obecnie jest rozważana budowa wytwórni mas bitumicznych przez firmę Skanska. Ta „asfalciarnia” nowego typu, zatem w pełni spełniająca wymogi ochrony środowiska, miałaby powstać przy ul. Przemysłowej, z zatrudnieniem kilkadziesiąt osób.
  Więcej; http://www.kaliszpom.pl/aktualnosci/pokaz/2361.dhtml
  6. W dniu 26 marca 2015 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr VII/43/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim przy ul. Przemysłowej działka Nr 21/2 o powierzchni 3,0494 ha, gdzie rozpoczęcie robót planowane jest na rok od nabycia, a zakończenie 2 lata od rozpoczęcia, czyli w sumie 3 lata od rozpoczęcia.
  Więcej; http://bip.kaliszpom.pl/unzip/kaliszpom_4935/31_03_2015_14_00_07img315.pdf
  Przyznaję Panie Krzysztofie, że iluzjoniści wyciągają króliki z kapelusza, niemniej to my możemy być dumni bo w Kaliszu Pomorskim mamy nie faraona, lecz króla iluzjonistów. Dziękuję…

 3. Szanowni Państwo, w komentarzu powyżej zawarłem, że mamy w Kaliszu Pomorskim osobę, która znakomicie przerasta najznakomitszych iluzjonistów – a to wszystko w kontekście 8 rocznicy sprawowania rządów przez obecnego Burmistrza, która minęła w dniu 25 stycznia br. Więcej: „Ślubowanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego Michała Hypki” http://www.kultura-kaliszpom.com/wirowka/2008/2008.02%20Wiesci%20z%20ratusza.pdf?PHPSESSID=933646698b355afa16bf437924f10bd4. Tym samym obecny Włodarz Naszej Gminy pobił w zakresie niezrealizowanych inwestycji – faraona któremu się śniło tylko siedem lat chudych (Biblia Tysiąclecia, rozdział 41). Przypominam, że w Kaliszu Pomorskim w tym 8 letnim okresie nie zrealizowano żadnej, powtarzam żadnej inwestycji generującej miejsca pracy, którą mógłby poszczycić się Ratusz. Dziękuję. Janusz Garbacz

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>