Komentarze

Ogrzewanie mieszkań na Osiedlu w Cybowie — 10 komentarzy

 1. Szanowni Państwo, Panie Krzysztofie obecnie uzupełnię stwierdzenia zawarte w Pańskim artykule stosownymi dokumentami – na które się Pan powołuje. W dniu 01.09.2014 r. p. Leonard Stanek (Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Osiedle Cybowo) w imieniu mieszkańców Osiedla wystosował pismo do Pana Burmistrza, w którym wniósł o odstąpienie inwestycji dotyczącej wymiany centralnego ogrzewania gdzie paliwem miałby być gaz LPG. Wobec jakiejkolwiek reakcji ze strony Pana Burmistrza (unikał jakiegokolwiek kontaktu z Panem L. Stankiem) inni Mieszkańcy Osiedla zwrócili się bezpośrednio do mnie, by złożyć podczas Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w dniu 25.09.2014 r. interpelację w tej sprawie. Po odbyciu rozmowy z Panem Leonardem Stankiem – Pan Stanek również poparł inicjatywę Mieszkańców. Podczas Sesji w dniu 25.09.2014 r. nie otrzymałem odpowiedzi od Pana Burmistrza na zgłoszoną interpelację mimo, że dotyczyła ona niezwykle ważnego problemu Mieszkańców Osiedla Cybowo. Do zgłoszonej interpelacji dołączyłem kserokopię pisma Pana L. Stanka z dnia 01.09.2014 r. W załączeniu pismo Pana L. Stanka i moja interpelacja. Janusz Garbacz

 2. Szanowni Państwo, załączam odpowiedz Pana Burmistrza z dnia 30.09.2014 r., z której wynika, że przetarg na remont centralnego ogrzewania rozstrzygnięto już w lipcu 2014 r, a remont zakończy się w połowie listopada 2014 r. (strona 1). Janusz Garbacz

 3. Szanowni Państwo, podczas dyskusji z Mieszkańcami Osiedla Cybowo przekazałem swój Ramowy Program Wyborczy z 2008 r., który w owym czasie otrzymała każda rodzina Naszej Gminy. W roku 2007 jako pełniący funkcję Burmistrza prowadziłem rozmowy z Wojskiem na temat przejęcia całego Osiedla Cybowo wraz z kotłownią na zasadzie Bornego Sulinowa – czyli nieodpłatnie (wówczas była taka możliwość, którą w czasie zaniedbał obecny Pan Burmistrz). Przypominam, że na potrzeby kampanii 2010 r. Pan Burmistrz sięgnął po mój program wyborczy z 2008 roku i nieumiejętnie go realizował, m.in. zakupił część mieszkań od wojska, lecz bez kotłowni, a tym samym umocował wojsko w pozycji uprzywilejowanej, powodując, że to co miało być dobre dla Gminy uczynił kulą u nogi dla Mieszkańców Osiedla Cybowo. Wyjaśniam, że LPG -gaz płynny jest paliwem należącym do grupy gazów płynnych węglowodorowych, których cechą charakterystyczną jest zdolność przechodzenia z fazy gazowej do fazy ciekłej pod odpowiednim ciśnieniem i jest on obecnie jednym z najdroższych paliw. Gaz płynny można magazynować jako ciecz w temperaturze otoczenia pod jego własnym ciśnieniem pary, lub w stanie ochłodzonym pod niższym ciśnieniem. Z reguły zbiorniki i butle gazowe napełniane są do 85% pojemności, natomiast przy rozprężeniu (odparowaniu naturalnym) w porównaniu do stanu skroplonego uzyskujemy mnożnik około 260 razy. W założeniach projektowych na Osiedlu Cybowo przyjęto 4 zbiorniki po 4,8 m3, zatem w zbiorniku może być maksymalnie ok. 4m3 gazu płynnego, z którego po rozprężeniu możemy uzyskać ok. 1.000 m3, czyli z 4 zbiorników ok. 4.000 m3 i to może być ilość gazu zdecydowanie za mała na zaopatrzenie całego Osiedla Cybowo w okresie zimowym – 82 mieszkania. Wg obowiązującego prawa przy przekroczeniu 20 m3 pojemności zbiorników gazowych niezbędna byłaby decyzja środowiskowa. Z informacji uzyskanych od pracowników z Kalisza Pomorskiego – Komunalka (urząd Miejski) dopiero w dniu 28 października złożyła w Starostwie Powiatowym dokumentację na pozwolenie na budowę. Zatem po wysłaniu zawiadomień i otrzymaniu zwrotek decyzja może być wydana ok. 6 listopada, staje się ostateczną ok. 22 listopada, zawiadamia się Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, czyli dopiero 1 grudnia (zimą) można wejść z robotami budowlanymi, wobec powyższego proszę sobie wybrać: czy Pan Burmistrz mija się z prawdą, cygani, czy też kłamie. Proszę przyjrzeć się pismu Pana Burmistrza i odpowiedzieć sobie na pytanie kto rozstrzyga przetarg (w lipcu) nie mając pozwolenia na budowę? Ba nawet złożonej dokumentacji na pozwolenie na budowę (złożona dopiero 28 października)? Przykrym zjawiskiem jest notoryczne wprowadzanie w błąd właścicieli mieszkań prywatnych, którzy jakoby w ramach Wspólnot Mieszkaniowych mieliby mieć przeprowadzony nieodpłatny remont, na koszt Gminy – w tym przypadku zainteresowanych odsyłam do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt II GSK 411/08 ?
  źródło: ttp://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1303F4F5F4
  Janusz Garbacz

 4. Szanowni Państwo, nie chciałbym by do naszego, jeszcze obecnego Pana Burmistrza przystało określenie – cygan, które w języku potocznym rozumiane jest jako kłamca. Podczas dzisiejszej LXVI Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorski nie chciałem pytać Pana Burmistrza czy rzeczywiście jest prawdą, że dopiero w dniu 28 października złożył dokumentację na przebudowę centralnego ogrzewania na Osiedlu Cybowo – obawiając się odpowiedzi wymijającej. W imieniu Mieszkańców Osiedla Cybowo zadałem Panu Burmistrzowi interpelację – Kiedy zostanie wydana decyzja Starosty Drawskiego pozwalająca na przebudowę centralnego ogrzewania i poprosiłem by udzielono mi odpowiedzi ustnie na dzisiejszej Sesji, gdyż na tą odpowiedz czekają Mieszkańcy Osiedla Cybowo. Pan Burmistrz udzielenie odpowiedzi scedował na Dyrektora PGKiM Pana Tadeusza Sochackiego, który powiedział: W dniu dzisiejszym byłem w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim i tam pracownicy powiedzieli mi, że decyzji (pozwolenia na budowę) należy oczekiwać w połowie przyszłego miesiąca (listopada). Przyczyną zwłoki w wydaniu decyzji była niekompletna dokumentacja, która została uzupełniona w dniu wczorajszym.
  Konkluzja z mojej dociekliwości w temacie centralnego ogrzewania dla Mieszkańców Osiedla Cybowo jest dla mnie co najmniej porażająca: w brutalny sposób naruszone zostało obowiązujące prawo i jest to znakomity przyczynek by przyjrzały się tej sprawie inne organy, Mieszkańcy Osiedla są traktowani przedmiotowo, a wszystkie fakty o których mowa w moich komentarzach powyżej oraz moje wypowiedzi zawarte w protokole Zebrania Mieszkańców Osiedla Cybowo z dnia 08.10.2014 r. są zgodne ze stanem faktycznym. Janusz Garbacz

 5. Szanowni Państwo, problem czy wykonać tę inwestycję gazową, czy zaniechać i skupić się na wykorzystaniu istniejącej kotłowni, wykonując jej remont wraz z remontem całej instalacji CO, jest nadal otwarty. W dniu 03.11.2014 r, o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie Mieszkańców naszego Osiedla z Panem Burmistrzem.
  W trakcie powyższego Pan Burmistrz nie odniósł się do problemów zawartych w przesłanym mu protokóle z zebrania odbytego w dniu 08.10.2014 r. Wyraził jednak myśl, że najprawdopodobniej zbyt mało dołożył starań w kwestii „załatwienia” pozwolenia na wykonanie tej inwestycji na osiedlu, wyręczając się w tej kwestii Dyrektorem PGKIM, Panem mgr inż. Tadeuszem Sochackim.
  Osobiście dalej uważam, że zakładanie instalacji gazowej na Osiedlu Cybowo, jest pomysłem kuriozalnym, nie mającym nic wspólnego z racjonalnym myśleniem o gospodarowaniu. Narazi to Mieszkańców na niepotrzebne dewastacje mieszkań. Nikt nie przedstawił kalkulacji ekonomicznej, z której wynikałoby, że wydatki na utrzymanie mieszkań będą niższe od dotychczasowych.
  Bardzo proszę Państwa o ustosunkowanie się do problemu i zamieszczenie swojej opinii. Pozdrawiam Leonard Stanek

 6. Witam Panie Pułkowniku na pokładzie platformy blogowej 🙂

  Postawa mieszkańców z Osiedla Cybowo ma znaczenie szczególne od strony społecznej. Okazuje się, że nasze społeczeństwo nie jest tak bierne, jak mogło by się na pierwszy rzut oka wydawać. I bardzo dobrze, że mieszkańcy chcą mieć realny wpływ na inwestycję, która będzie decydować o warunkach w jakich będą mieszkać. Jeżeli założymy, że decyzje władzy są z założenia dobre dla mieszkańców, to wierzę osobiście że w połączeniu z realnym wpływem mieszkańców będą jeszcze lepsze.

  Pozdrawiam i zachęcam do dalszego komentowania nie tylko w tym temacie.

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>