Komentarze

Jest stanowisko wojewody w sprawie komisji rewizyjnej — 2 komentarze

 1. Szanowni Państwo, Fatum – datą 5 grudnia 2016 r. – opatrzone są dwa pisma, tj. pismo Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i oba pisma są powalające do Ratusza.

  Klub Radnych GŁOS GMINY wystąpił pismem z dnia 07 listopada 2016 roku do Pana Krzysztofa Kozłowskiego – Wojewody Zachodniopomorskiego o interwencję w sprawie niepodjęcia uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w dniu 27 października 2016 r. w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Pana Stanisława Maciaka oraz wniósł o pouczenie przestrzegania prawa, a także czynienia nieuprawnionych ocen radnych jak to uczynił w sposób skandaliczny i stanowiący obrazę prawa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, więcej: http://kaliszpom.pl/aktualnosci/tak-dla-przewodniczacego/ oraz przebieg Sesji Rady z dnia 27.10.2016 r.

  Treści zawarte w artykułach Ratusza, tj. z dnia 28 października 2016 r. pt. „TAK” DLA PRZEWODNICZĄCEGO, więcej: http://kaliszpom.pl/aktualnosci/tak-dla-przewodniczacego/ oraz z dnia 31 października 2016 r. pt. ROZPOWSZECHNIANIE NIEPRAWDY, więcej: http://kaliszpom.pl/aktualnosci/uwaga-rozpowszechnianie-nieprawdy/ w zestawieniu z treścią pisma Wojewody Zachodniopomorskiego oraz moim komentarzem z dnia 29 października 2016 r. do artykułu Sesja rady miejskiej 27.10.206 [video] więcej: http://kaliszpom.pl/aktualnosci/tak-dla-przewodniczacego/ stanowią o niezwykle przykrym, bezkrytycznym i bezprawnym działaniu Ratusza i radnych związanych z Ratuszem.

  Na zakończenie skoro Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim liczy 15 Radnych, a Klub Radnych GŁOS GMINY ma 6 Radnych (2/5 składu Rady), zatem w 5 osobowej Komisji Rewizyjnej GŁOS GMINY powinien mieć reprezentację 2 Radnych. Dla przykładu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Drawskiego (17 Radnych) składa się z tylko 4 Radnych: przewodnicząca z opcji rządzącej, wiceprzewodniczący – opozycja, sekretarz – opozycja i członek komisji z opcji rządzącej. W tym przypadku nikomu z opcji rządzącej nie przyszło nawet do głowy, by kwestionować kandydatury wskazane przez opozycję.

  Konkluzja pisma Wojewody – komisarz, zamiast Burmistrza albo Radny Stanisław Maciak w Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Janusz Garbacz

 2. Szanowni Państwo, FB jest niczym innym jak wirtualną formą komunikacji się z Państwem i gdyby Pan Jacek Romaniuk, do którego zwracam się ze wzajemnością po imieniu miał jakiekolwiek wątpliwości – to po wzajemnej komunikacji rozstrzygnęlibyśmy problem. Niestety, Jacek wolał inaczej. Zatem, uprzejmie proszę jeszcze raz spojrzeć na poniższe zestawienie i samemu odpowiedzieć sobie, gdzie jest demokracja i pluralizm (nawet bez budowania jakiejkolwiek algorytmu) :
  Gmina Kalisz Pomorski 15 radnych ( 9 rządzący, 6 opozycja)
  Skład Komisji Rewizyjnej: 5 rządzący, 0 opozycja

  Powiat Drawski 17 radnych (10 rządzący, 6 opozycja, 1 niezrzeszony)
  Skład Komisji Rewizyjnej: 2 rządzący, 2 opozycja

  Niestety nie odpowiadam za służbę zdrowia, a jedynie sprawuję nadzór ze strony Powiatu nad umową z Szpitalami Polskimi SA. Nie odpowiadam również za dom dziecka i DPS, a jedynie sprawuję nadzór nad tymi jednostkami i w tych przypadkach przyszło nie mi, ale całemu Zarządowi Powiatu uporządkować schedę, która została zastana. Przypominam, że obecny Zarząd Powiatu rozpoczął pracę 1.12.2014 r.
  Szpital – zastane:
  – zaległości płacowe dla pracowników od 1 do 3 miesięcy,
  – zaległości w czynszu dzierżawnym około 900.000 zł
  – odejście kilku ordynatorów i lekarzy
  – groźba zamknięcia szpitala (od grudnia 2014 do marca 2015)
  Obecnie Mieszkańcy Powiatu Drawskiego mają zapewnioną opiekę szpitalną, a załoga szpitala pracę. W szpitalu prowadzone są remonty, m.in. Oddziału Dziecięcego.
  Dom Dziecka – zastane:
  – połączenie Punktu Interwencji Kryzysowej z Placówką Wychowawczą
  Obecnie Zarząd wyłączył Punkt Interwencji Kryzysowej z Placówki Wychowawczej
  DPS- zastane:
  – obecnie organy ścigania prowadzą dochodzenia dotyczące nadużyć w DPS rozpoczynających się od 2010 roku.
  I w tym przypadku obecny Zarząd uporządkował sprawy, które sięgają całą jedną kadencję wstecz, czyli prac poprzedniego Zarządu.
  Dziękuję. Janusz Garbacz

Dodaj komentarz

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>